Copyright

Tekster
Alle tekster på Netthandle.no er skrevet for eller av Netthandle.no
og får ikke kopieres eller brukes uten tillatelse.

Bilder og illustrasjoner.
Ingen bilder, illustrasjoner, ikoner, annonser eller annet grafiskt materiale
får ikke kopieres eller lånes uten tillatelse.

Logoyper, varemerker og annonser
Alle logotyper, varemerker og annonser som forekommer
på Netthandle.no tilhører sine respektive eiere.

Opphavsrett
Alt innhold og design på Netthandle.no er beskyttet i henhold til Norsk lov om opphavsrett.
Hvis du finner noen eller noe som krenker våre immaterielle rettigheter
ber vi deg vennligst kontakte oss og melde fra om dette.

Advarsel!
Vi bruker bland annet Copyscape for å søke etter innehold som er stjålet.
All ulovlig kopiering og bruk av innehold, tekster, bilder og grafiskt materiale fra Netthandle.no
uten skriftlig tillatelse vil medføre erstatningsansvar og kan også straffes med bøter eller fengsel.